Poradenstvo v oblasti nehnuteľností, odborné konzultácie v stavebníctve, poradenstvo pri zriadení a správy infraštruktúry nehnuteľností – poradenstvo alebo obchodné a technologické služby sú oblasťou, ktorá sa zameriava na poskytovanie poradenstva podnikom, ako najlepšie využívať dostupné technológie na plnenie obchodných cieľov klientov.