Naši partneri predstavujú aj nasledovné hodnoty: špičková odbornosť, najlepšia kvalita, inovatívne technológie.

Ponúkame kompletný rozsah služieb v oblasti nehnuteľností, stavebníctva a v prípade potreby preberáme celé podnikové procesy.

Náš partnerský model je postavený tak, aby boli naši zákazníci konkurencieschopnejší. Umožňuje nám tiež, aby boli naši zákazníci úspešnejší, takže všetci, ktorí sú ochotní vstúpiť do spolupráce, môžu rovnako profitovať zo situácie win-win-win. Vytvorením silného partnerstva s poprednými podnikateľskými lídrami zabezpečíme, že zdroje a kompetencie budú kombinované v prospech našich zákazníkov.

Partnerstvá môžu byť účinné len vtedy, ak je spolupráca založená na spoločnom záväzku a dodržiavaní obchodných pravidiel. Takto partneri pokračujú v spoločných aktivitách na získavanie nových trhov, vytváranie väčšieho predaja a posilňovania ich konkurenčnej pozície.

Rozlišujeme tri základné profily partnerov, aby sme vyhoveli jedinečným požiadavkám a špecifickej situácii našich partnerov:

  • Kvalifikovaní partneri
  • Kľúčoví partneri
  • Top partneri

Podporujeme našich partnerov v špeciálnych partnerských programoch, ktoré zahŕňajú množstvo aktivít, ako sú marketingové kampane, audity, cielené podporné služby, štúdie trhu a výskumné projekty.

Okrem individuálnych partnerstiev iniciujeme a koordinujeme aj partnerské siete. Siete, ktoré vytvárame majú stanovené štandardy, integrujú naše know-how s know-how vybraného partnera, aby sme vytvorili nové end-to-end riešenia.

Naši zákazníci a partneri integrovaní do siete profitujú z toho, že získajú životaschopnú a udržateľnú konkurenčnú výhodu. Zameriavame sa na strategicky dôležité témy.