Predstavenie spoločnosti

Vytvárame a implementujeme riešenia pre klientov, ktorí využívajú tie najlepšie technologické riešenia pre svoje obchodné výsledky alebo domácnosti. Vieme, že naši klienti očakávajú kritické integrované riešenia.

Dodávame priekopnícke a inovatívne produkty a služby na riešenie niektorých z najváčších obchodných výziev, ktorým dnes čelia developeri alebo jednotlivci pri výstavbe, prestavbe alebo kúpe nehnuteľnosti a v katastrálnom konaní. Naše riešenia sú:

  • Kritické riešenia: pôsobiť v mieste určenia klienta (stavby), resp. pri zastupovaní voči orgánom štátnej správy napríklad pri katastrálnom konaní.
  • Služby s pridanou hodnotou: optimalizácia využívania inovatívnych riešení a technológií, expertného poradenstva v katastrálnom konaní alebo u stavebných čiností, na zvýšenie efektivity podnikania zákazníkov a zníženie nákladov pri súčasnom maximalizovaní ich existujúcich investícií.
  • Opakovateľné riešenia: replikovanie a zlepšovanie osvedčených riešení implementovaných v minulosti, zdieľanie osvedčených postupov, nastavenie priemyselných štandardov a poskytovanie konkurenčnej výhody klientom.

Zameriavame sa na diferencované aktivity s pridanou hodnotou, ktoré sú rozhodujúce pre úspech našich klientov. Spoločnostiam a jednotlivcom poskytujeme konkurenčnú výhodu prostredníctvom prijatia týchto hlavných silných stránok:

  • strategické poradenstvo,
  • poradenstvo v oblasti nehnuteľností,
  • stavebné a inžinierske služby,
  • riadenie stavebných projektov,
  • výrobky stavebnej chémie a
  • podporné služby ako outsourcing procesov.