Ciele spoločnosti

Na trhu s nehnuteľnosťami poskytuje spoločnosť v spolupráci s obchodnými partnermi služby spojené s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností (rodinné domy a vily, pozemky, nájomné domy, bytové a nebytové priestory, obchodné a kancelárske priestory, výrobné a skladové priestory), stavebnú činnosť (stavby, prestavby a rekonštrukcie), komplexné právne služby spojené s prevodom a spravovaním nehnuteľností.

Vízia

Našim cieľom je maximálna spokojnosť zákazníkov, uspokojenie ich požiadaviek a potrieb pri realizácii obchodných transakcií s nehnuteľnosťami. Vysokou profesionalitou a etikou našich maklérov a spolupracujúcich partnerov je splniť očakávania a potreby našich zákazníkov.

Spolu s našimi partnermi a dodávateľmi tvoríme silný tím, ktorý má spoločný záujem maximálne uspokojovať potreby zákazníka v obchode s nehnuteľnosťami. Budujeme dlhodobé a korektné vzťahy s našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami, pretože korektné vzťahy sú pre nás v obchode mimoriadne dôležité.

Hodnoty

  • Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi kvality poskytovaných služieb na zabezpečenie spokojnosti a potrieb našich zákazníkov.
  • Garantujeme našim zákazníkom vysoko etické správanie, zameriavame sa na transparentnosť, zodpovednosť a kvalitu realizácie služieb poskytovaných našim zákazníkom.
  • S našimi klientami, kolegami a partnermi jednáme vždy s dôverou, úctou a rešpektom a budujeme vzťahy založené na otvorenej komunikácii, lojalite a dlhodobej spolupráci.
  • Dbáme na to, aby bol rast spoločnosti generovaný znalosťami a profesionalitou, preto sa v obchodovaní riadime neustálym zvyšovaním kvality poskytovaných služieb a profesionálnymi predajnými štandardmi.
  • Ľudia patria k tým najdôležitejším aktívam – tím profesionálnych ľudí a partnerov spoločne zabezpečuje kvalitu poskytovaných služieb na dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov.