Dodržiavanie nasledujúcich obchodných pravidiel je predpokladom spolupráce medzi našou spoločnosťou a partnerom:

  • Otvorenosť: Všetci partneri jasne a otvorene definujú svoje obchodné záujmy.
  • Akceptácia: Každý súhlasí, že je to cesta k vytvoreniu situácie win-win potrebnej pre úspešné partnerstvo.
  • Záväzok: Proaktívna spolupráca je pre nás základom partnerstva.
  • Komunikácia: promptne poskytujeme informácie o stave spoločných aktivít a prípadných problémoch.
  • Prijatie kolízií: Sme si vedomí skutočnosti, že sa môžu vyskytnúť konkurenčné situácie a sme ochotní ich riešiť v duchu uzavretého Partnerstva.