Sme jedným z popredných poskytovateľov služieb realitnej činnosti, stavebnej činnosti a dodávateľov stavebnej chémie. Naši zákazníci sú v centre našej činnosti. Pomocou komplexných riešení produktov a služieb pomáhame pružnejšie formovať ich podnikanie, čím zvyšujeme hodnotu ich spoločnosti.

Poskytujeme na základe

 • Naše priemyselné a procesné know-how
 • Naša odbornosť v oblasti a znalosť technológií
 • Naša distribučná a partnerská sieť

Partnerstvá majú zmysel

Vieme, že aj expert potrebuje odborníkov. Preto spolupracujeme s vynikajúcimi spoločnosťami a inštitúciami, aby sme spoločne poskytovali riešenia vynikajúcej kvality. Spolupráca poskytuje našim Partnerom, ktorí to majú, jasné výhody

 • Vytvorenie dodatočného predaja
 • Zlepšiť svoju pozíciu na existujúcich trhoch
 • Vstup na nové trhy
 • Zlepšiť ich konkurencieschopnosť
 • Minimalizujte riziko

Okrem toho majú naši partneri možnosť zapojiť sa do našich partnerských programov. Tieto programy im ponúkajú priame výhody, ako napr

 • Rozšírenie rozsahu nimi poskytovaných služieb
 • Zlepšenie viditeľnosti na trhu
 • Lepšia kvalifikácia
 • Nákladové prínosy a synergie
 • Rýchlejší a efektívnejší vstup na trh
 • Podpora ich marketingových aktivít