Predstavenie spoločnosti

Poskytujeme služby a poradenstvo v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, stavby a prestavby nehnuteľností, manažmentu  servisných zásahov, dodávke riešení, produktov a systémov stavebnej chémie, ako aj outsourcovaného riadenia cielených obchodných procesov.

Z ponuky realitnej činnosti a poradenstva vyberáme:

 • Poradenstvo pri všetkých úkonoch týkajúcich sa prevodu nehnuteľnosti a vysporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti.
 • Vypracovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o prenájme, dohody o vysporiadaní spoluvlastníckych vzťahov), zriadenie vecných bremien (právo doživotného bývania, právo prechodu cez pozemok atď.)
 • Zastrešenie celého právneho procesu usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnosti a vysporiadanie vlastníctva
 • Zastúpenie v dedičskom konaní
 • Poradenstvo týkajúce sa zrušenia a vysporiadania BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rýchle a účinné majetkové vysporiadanie manželov po rozvode.
 • Konzultácia a poradenstvo o postupe pri zmluvách

Z našej ponuky stavebnej činnosti vyberáme:

 • Široká ponuka služieb a stavebných materiálov pre realizáciu stavieb,
 • novostavby, rekonštrukcie a prestavby,
 • stavebné a búracie práce,
 • zatepľovanie, fasády a omietanie,
 • sokle, obklady, dlažby,
 • maľovanie, stierky,
 • lešenia, komplexný servis a doprava

Z ponuky stavebnej chémie vyberáme:

 • Fasádne omietky
 • Mozaikové omietky a marmolit
 • Interiérové farby
 • Fasádne farby
 • Farby na betón
 • Stierky a vyrovnávacie hmoty
 • Penetračné nátery
 • Pigmenty a tonery
 • Stavebné materiály