Aké doklady musím ako predávajúci poskytnúť pri predaji nehnuteľnosti?

  • List vlastníctva, prípadne notársky overené splnomocnenie oprávňujúce k predaju od majiteľa nehnuteľnosti
  • Kópiu katastrálnej mapy
  • Titul nadobudnutia / pôvodnú kúpnu zmluvu, právoplatné dedičské konanie, darovaciu zmluvu
  • Potvrdenie o veku stavby od bytového podniku / správcovská spoločnosť/
  • Potvrdenie o bezdlžnosti od správcovskej spoločnosti ak sa jedná o byt
  • Pôdorys

V prípade, že máte na byte záložné právo je potrebné o tejto skutočnosti informovať už realitného makléra, zvyčajne ťarchy bývajú uvedené na liste vlastníctva.

Existencia rôznych záložných práv, vecných bremien alebo exekúcií nepredstavuje priamu prekážku predaja nehnuteľnosti, má však za následok objektívne zreálnenie kúpnej ceny. Niektoré ťarchy ako napr. exekúcie alebo záložné práva od nebankových subjektov predstavujú vážnu prekážku možného financovania nákupu bytu cez hypotéku.

Ako sa určuje cena bytu, domu, pozemku?

Pred tým ako predávajúci začne ponúkať byt, dom mal by mať aspoň predstavu za koľko je ochotný nehnuteľnosť predať, tu však neplatí len jeho záujem, ale aj situácia na trhu.

Najlepším vodítkom môže byť informovanosť o zrealizovaných predajoch podobného typu nehnuteľnosti v blízkom okolí aj to len v určitom časovo blízkom období, maximálne pol roka. Veľmi často sa v praxi stretávame s tým, že si predávajúci určia cenu podľa aktuálnej ponuky, ktorú nájdu, čo však nie je vždy objektívne, pretože drvivá väčšina je nadhodnotená a nikdy sa za tú cenu predaj nezrealizuje.

Stanovenie ceny patrí ku kľúčovým faktorom.

Aby sa Vaša nehnuteľnosť nestala tzv. „ležiakom“ na trhu nehnuteľností je nutné brať stanovenie ceny veľmi vážne. Vzdajte sa predstavy, že byt je lepšie najskôr skúsiť predať drahšie a potom postupne zlacňovať, strácate čas aj peniaze. Takáto ponuka je pre kupujúcich nezaujímavá, lebo vytvára pochybnosti o kvalite bytu.

Niektoré faktory určujúce cenu: lokalita, stav objektu, parkovanie, vzhľad okolia, vstupné spoločné priestory, umiestnenie , poschodie, výťah, balkón, dispozícia, prevedenie rekonštrukcie, kuchyňa a jej funkčnosť, hlučnosť. Ak niektoré z nich nie sú v súlade so štandardom, rátajte s tým, že cena nehnuteľnosti nemôže byť stanovená štandardným cenníkom. Dajte si poradiť od našich realitných profesionálov.

Ako predať byt v čo najkratšom čase?

Rozhodnutie pre dôveryhodného partnera hneď na začiatku Vám môže zaručiť rýchly a bezstarostný predaj nehnuteľnosti.

Netreba sa báť financovania kúpy cez hypotéku, nie je pravda, že v hotovosti je to rýchlejšie. Kupujúci si chráni svoje peniaze a aj keď kupuje za hotovosť, dáva tieto peniaze do notárskej úschovy. tj. Rovnako ako pri hypotékach banka dáva vinkulovať finančné prostriedky až ku dňu prevodu vlastníckych práv a vydania nového Listu vlastníctva, pričom banka byt prefinancuje už pri návrhu na vklad. A to je do 24 hodín od podania na Katastri nehnuteľností.

Pripravte byt na predaj. Najlepšie sa predávajú byty hlavne neobývané pôvodnými majiteľmi, ak to však nie je možné nevadí, stačí mať vždy upratané, umyté okná, vyvetrané a v zimnom období vykúrený príjemne pôsobiaci priestor plný svetla a pokoja.

Aký je postup pri spolupráci s realitným maklérom?

Začiatok predaja sa spustí dňom uzavretia a podpisom dohody medzi realitnou spoločnosťou a predávajúcim. Takáto dohoda v sebe zahŕňa presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv, vybavenie, zoznámenie sa makléra s nehnuteľnosťou, stanovenie ceny a provízie, určenie si postupu akým sa bude predaj realizovať/reklama, obhliadky/ a doba trvania predaja.

Realitný maklér v najbližších dňoch a týždňoch prezentuje danú nehnuteľnosť, podoba prezentácie je rôzna – okrem internetových realitných portálov, môže mať podobu aj letákov a inzerciou v realitných novinách a časopisoch, atď.

Uskutočňujú sa obhliadky nehnuteľnosti s prítomnosťou majiteľa, alebo aj bez. Ak sa nájde kupujúci pristupuje sa ku konečnému dojednaniu podmienok kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa spisujú u nás v kancelárii a to formou Depozitnej zmluvy.

Depozitná zmluva je obvykle trojstranná zmluva, ktorou všetky zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční za určitú cenu a v určitom čase. Touto zmluvou, vzniká realitnej spoločnosti nárok na províziu dojednanú s predávajúcim, a keď sa predaj neuskutoční, podľa toho kto zavinil odstúpenie sa určuje prerozdelenie provízie medzi zúčastnené strany.

Nasleduje doplnenie chýbajúcich dokladov, potvrdení  pre vypracovanie Kúpnej zmluvy. Podpis kúpnej zmluvy sa uskutočňuje na notárskom úrade, za prítomnosti realitného makléra, ktorý následne v ten deň podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv spolu s kúpnou zmluvou na Katastri nehnuteľností.

Kataster zapíše a vydá nový List vlastníctva do zákonom stanovenej lehoty 30 kalendárnych dní (v zrýchlenom konaní za vyšší správny poplatok do 15 dní) od podania vkladu. A potom už môže prísť k samotnému odovzdaniu nehnuteľnosti novému majiteľovi, odpis stavov meračov tepla, elektrinu taktiež za prítomnosti realitného makléra.