Naša firemná kultúra bola založená na princípoch otvorenej komunikácie, tímovej spolupráce, silného postavenia jednotlivca, kompetentnosti, dôvery, bezúhonnosti a reciprocity komunite – pomoci jednotlivcom a komunitným projektom,  podpory rozvojových projektov – tieto hodnoty pre nás dodnes platia.

Spoločnosť sa zameriava na tri oblasti firemnej filantropie: poskytovanie základných ľudských potrieb, prístup k vzdelaniu a zodpovedné občianstvo.

Snažíme sa podporovať dlhodobo udržateľné riešenia, ako píše staré čínske príslovie: „Ak niekomu daruješ rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život.“

Vytvárame, prevádzkujeme a podporujeme projekty, ktoré realizujú a zameriavajú sa na zlepšenie rôznych oblastí spoločnosti.

Podpora športových talentov

PRO Talent Slovakia

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.