Makléri chránia Vaše záujmy

Všetci realitní makléri dodržiavajú štandardy spoločnosti – profesionalita, kompetentnosť, transparentnosť, korektné vzťahy a kvalita poskytovaných služieb sú zárukou spokojnosti zákazníkov.

Makléri Vám poskytnú rozsiahly predpredajný a popredajný servis pre hladký priebeh transakcie

Makléri zaisťujú prostredníctvom spolupracujúcich partnerov kompletný právny servis a financovanie nákupu nehnuteľnosti.

Makléri šetria Váš čas tým, že pracujú za Vás

Makléri vykonajú nevyhnutný výber a odporučenie záujemcov o Vašu nehnuteľnosť. Prehliadky nehnuteľnosti absolvujete len s vážnymi záujemcami. Samozrejmosťou je včasné poskytnutie úplných informácií, vrátane zmluvných podkladov pre obe zúčastnené strany.

Makléri pomáhajú stanoviť optimálnu cenu Vašej nehnuteľnosti a zostavia efektívny plán predaja pre rýchlu realizáciu Vašej transakcie

Pre stanovenie ceny vychádzajú makléri z analýzy lokálneho trhu a z praktickej znalosti vývoja cien nehnuteľností. Výslednú cenu nehnuteľnosti Vám odporučia s ohľadom na Vaše požiadavky a preferencie rýchlosti predaja alebo výšku výnosu.

Makléri využívajú bohaté skúsenosti spoločnosti pri zostavovaní efektívnych plánov predaja nehnuteľností. Dôkladná znalosť záujmov a požiadaviek oboch zmluvných strán v kombinácii s vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami maklérov je predpokladom rýchleho a efektívneho uzavretia obchodu.

Makléri  Vám sprostredkujú pohodlne kúpu Vašej vysnívanej nehnuteľnosti

Ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí, makléri v spolupráci s našimi partnermi Vám pomôžu pri vyhľadaní nehnuteľnosti podľa Vašich požiadaviek.