HGP Podloga

Penetračný náter

Zjednodušene by sme mohli povedať, že ide o kvapalnú látku, ktorá spevňuje materiál, s ktorým pracujeme. Penetračný náter taktiež zjednocuje nasiakavosť tohto materiálu a zjednodušuje nanášanie ďalších vrstiev náteru, ktoré sa tak stanú priľnavejšie, ľahšie sa nanášajú a zároveň sa na povrchu lepšie udržia. Penetrácia funguje tým spôsobom, že počas nej účinná zložka náteru vniká do povrchu a tým pádom zaručuje jeho pevnosť, zjednotenie nasiakavosti a stálosť jeho hlavných charakteristík.

Existujú viaceré druhy penetračných náterov, ktoré sa od seba odlišujú predovšetkým v praktickom použití a v otázke materiálu použitého podkladu. Rozoznávame tak univerzálne a spevňujúce nátery.

Odporúčame vám siahnuť po bezfarebnom penetračnom nátere Podloga, ktorý charakterizuje univerzálne použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí a je zárukou pevnosti nasledujúceho náteru a jeho adekvátnejšieho vsiaknutia do steny. Možno ho využiť tak na nový, ako aj starý podklad a poslúži ako penetračná látka pred nanesením interiérových aj exteriérových farieb, lepidiel, akrylátových tmelov či omietok pri maľovaní fasády.

Použitie:

V momente, keď penetrácia vsiakne do pórovitého podkladu, začne sa z nej odparovať voda. Doposiaľ chaoticky usporiadané makromolekuly polymérov začnú formovať hustú, usporiadanú mriežku, ktorá je pevne prepletená so štruktúrou materiálu. Penetrácia na seba naviaže mikroskopické čiastočky prachu, zjednotí veľkosť pórov povrchu a v priebehu niekoľkých hodín vyzrie do stavu maximálnej pevnosti. Od tohto momentu je povrch pripravený na dokonalé previazanie s ďalšími nanášanými vrstvami.

Poznámka:

Granulát obsiahnutý v penetrácii svojou hrubou štruktúrou tvorí spojovací mostík pre ďalšie aplikácie a tým zvyšuje jej priľnavosť k podkladu.